Rekuperácie

Rekuperačné jednotky COMAIR HRUC

Ventilačné rozvody Uniflexplus+ a Isocomplus+

Aktívne zvlhčovanie vzduchu HIGROPLUS+

Zemný výmenník tepla AQUACOM

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH ®

  • Certifikované vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (rekuperáciou) dostupné v štyroch výkonnostných prevedeniach
  • Celohliníkový protiprúdový výmenník tepla s účinnosťou rekuperácie vyššou než 90 % vo všetkých výkonnostných režimoch, aický 100 % by-pass
  • Ovládanie s možnosťou pripojenia na inteligentnú elektroinštaláciu budovy, alebo kompletné ovládanie prostredníctvom rôznych verzií ovládačov s možnosťou plnej aizácie optimálnych nastavení
  • Úplná kompatibilita a maximálna efektivita s certifikovaným potrubný zvlhčovačom HigroPlus+ a zemným glykolovým výmenníkom tepla AquaCom+
  • Inovatívny systém ventilačných rozvodov umožňujúci skrytú realizáciu vrátane úplného zaliatia v rámci stavebného materiálu s garanciou tesnosti spojov podľa podľa normy EN12237,EN1507 alebo definície LUKA
  • Spájanie všetkých elementov na “KLIK”, certifikované antistatické a antibakteriálne vlastnosti, na výrobu sa nepoužívajú žiadne recyklované suroviny, úplná absencia kovových častí v celom systéme

Komfortné, kvalitné a zdravé centrálne vetranie s rekuperáciou u vás doma

Dokonale spolupracujúce komponenty vytvorené na základe 40-ročných skúseností renomovaného výrobcu. Široké portfólio umožňujúce maximálnu mieru prispôsobenia sa očakávaniam a potrebám klienta. Inovatívne technológie vyhovujúce zvýšeným nárokom pre komfortné a efektívne systémy vetrania s dlhou životnosťou.

V súčasnosti naša spoločnosť dokáže ako jediná na trhu ponúknuť všetky komponenty ventilácie z vlastnej produkcie, čo klientovi prináša benefit v podobe synergického efektu dokonalej spolupráce jednotlivých komponentov spĺňajúc aj tie najvyššie kvalitatívne a hygienické nároky.

Rekuperačné jednotky COMAIR HRUC

Zariadenia holandského výrobcu COMAIR sú výsledkom 40-ročných skúseností a vývoja vetracích zariadení pre rezidenčné budovy
a predstavujú špičku v oblasti technológie centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou na trhu.
Pri ich návrhu dominujú predovšetkým praktické zámery a dôraz na nízku spotrebu, dlhodobú prevádzku a maximálne užívateľské pohodlie.
V súčasnosti je jediný výrobca na trhu, ktorý dokáže poskytnúť všetky komponenty vetracieho systému výlučne z vlastnej produkcie, čo umožňuje bezproblémovú montáž a využívanie synergického efektu celku.

VETRACIE CENTRÁLY S REKUPERÁCIOU SA VYRÁBAJÚ V RADÁCH HRUC PLUS A HRUC-E.

ČO JE POTREBNÉ ZOHĽADNIŤ PRI VÝBERE VETRACEJ JEDNOTKY?


1. Výkon
 – teda veľkosť/objem priestoru, ktorý dokáže rekuperačná jednotka odvetrávať
2. Efektivita – účinnosť, teda množstvo energie (tepla alebo chladu), ktoré dokáže zachovať zo vzduchu ktorý z interiéru odvádza
3. Prítomnosť aického by-passu, teda schopnosti systému rozoznať prípadné prehriatie interiéru (napr. nezatienenými oknami) a teda aj výmenníka tepla (cez ktorý odchádzajúci vzduch prechádza). Ten vetracia centrála dokáže aicky vynechať aby interiér ešte viac neprehrievala.
4. Spotreba – veľmi dôležitá informácia, ktorá ovplyvňuje celkovú hospodárnosť, špičkové centrály majú spotrebu približne 13 W (optimálny výkonový stupeň)
5. Prítomnosť predohrevnej špirály 
6. Možnosť ovládania a programovania
7. Montážne možnosti

ZÁRUKA A SERVIS ZARIADENIA

Štandardná záručná doba 2 roky.
K dispozícií je program rozšírenia záruky na 5 rokov SERVIS+.
V rámci 12-ročného aktívneho pôsobenia na trhu máme mieru reklamácií stabilne pod 0,92 %, pričom nebola uplatnená ani jedna reklamácia vetracej jednotky rady HRUC.
Samozrejmosťou je zabezpečenie záručného, pozáručného servisu výrobkov COMAIR a zabezpečovanie distribúcie náhradných dielov, filtrov a súvisiaceho materiálu.
 

PROGRAM SERVIS+

Program je určený klientovi, ktorý má záujem o rozšírenie záruky na svoje zariadenie zo štandartných 2 až na 5 rokov.
Podmienky programu SERVIS+:
– aktivovať program SERVIS+ do 11 mesiacov od kúpy zariadenia
– každých 12 mesiacov vykonaná servisná prehliadka autorizovaným technikom (kontrola zariadenia, filtrov, funkčnosti)*
* v cene prehliadky SERVIS+ je aj sada 2 ks filtrov + výmena filtrov

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. konfigurácia/spustenie zariadenia prevedené autorizovanou osobou/organizáciou

2. napájanie jednotky štandardným sieťovým napätím 230V/50Hz

3. v priestore inštalácie musí byť teplota nad +5 °C, na poškodenia spôsobené okolitým mrazom sa záruka nevzťahuje

4. na mieste inštalácie musí byť vyriešený odvod kondenzátu (napr. pripojená hadica vyvedená do odpadu)

Bezpečnostné upozornenie:
Z bezpečnostných dôvodov sa nepovoľuje inštalovať vetraciu jednotku COMAIR v štandardnej konfigurácií v prípade, ak je v danom objekte inštalované zariadenie s otvorenou spaľovacou komorou (otvorený krb, pec s otvoreným ohniskom, t.j. bez osobitného prívodu vonkajšieho vzduchu na spaľovanie). V určitej konštalácii vnútorných podmienok, prípadne pri upchatí komína sa môže stať, že splodiny by mohli unikať do obývaného priestoru, čo môže mať vážny následky na zdraví prítomných osôb. Na tento účel je určená špeciálna konfigurácia zariadenia, u ktorej je bezpečne ošetrená možnosť vzniku takejto situácie.

Ventilačné rozvody Uniflexplus+ a Isocomplus+

UNIFLEXPLUS+

Uniflexplus+ je inovatívny systém ventilačných rozvodov umožňujúci úplne skrytú a jednoduchú realizáciu ventilačných rozvodov
v železobetónovom strope, v poteroch podláh, stropných podhľadoch, pod sadrokartónom či iných stavebných riešeniach vďaka unikátnej nízkej konštrukcii a 4 veľkostným možnostiam.
Je navrhnutý s dôrazom na dlhú životnosť, kvalitné zhotovenie a minimalizáciu montážnych pochybení pri inštalácii. Má certifikované antibakteriálne a
antistatické vlastnosti podľa platnej normy DIN EN 13501-1 a vyhovuje prísnym kritériám pre úplnú zdravotnú nezávadnosť.
Uniflexplus+ sa na trhu vyznačuje rýchlou montážou, výnimočnou funkcionalitou po celú dobu životnosti, výbornými izolačnými a hygienickými vlastnosťami.
Jeho montáž nevyžaduje použitie žiadnych dodatočných tesnení, pások či kovových prvkov.
Garancia tesnosti a životnosti systému KLIK zámky spojov spĺňa kritéria pre triedu D, normy EN12237, EN1507 a LUKA.

Dostupné veľkostné varianty podľa priemeru potrubia:

UNIFLEXPLUS 50  ventilačné komponenty na báze potrubí s priemerom 50mm

UNIFLEXPLUS 63  ventilačné komponenty na báze potrubí s priemerom 63mm          Tip: najobľúbenejšie

UNIFLEXPLUS 75  ventilačné komponenty na báze potrubí s priemerom 75mm

UNIFLEXPLUS 90  ventilačné komponenty na báze potrubí s priemerom 90mm

Výhody systému ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS+:
– Spájanie všetkých elementov na “KLIK” , jednoduchým spôsobom montáže bez potreby špeciálneho náradia
– Garantovaná funkcionalita, ktorá umožňuje bezpečné zaliatie Uniflexplus+ v strope alebo podlahe
– Malý priemer ventilačných kanálov Uniflexplus+: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm umožňuje montáž systému pod sadrokartónom alebo podhľadmi
– Antistatický a antibakteriálny povlak garantuje hygienické vlastnosti systému Uniflexplus+ počas celej doby životnosti systému
– Neobsahuje žiadne kovové časti citlivé na koróziu
– V ponuke všetky potrebné komponenty, príslušenstvo a nástroje pre realizáciu celého systému vrátane veľkostných kombinácií
– Možnosť výroby rozdeľovačov pre rôzne priemery potrubia súčasne
– Certifikované antistatické a antibakteriálne vlastnosti, na výrobu sa nepoužívajú recyklované suroviny
– Výborné akustické a izolačné vlastnosti

Špecifikácia rozvodu ISOCOMPLUS+

Systém ISOCOMPLUS+ je určený na pripojenie vonkajších prívodov vzduchu a odvod odpadového vzduchu z centrály HRUC-E. Potrubie je vyhotovené s ohľadom na dlhú životnosť a zachovanie kvalitatívnych vlastností. Kvôli potrebe minimalizovať vznik kondenzátu spôsobeným teplotnými rozdielmi je vnútorná a vonkajšia časť tohto potrubia zhotovená z dvoch odlišných materiálov – potrubie je tak vhodne ošetrené zvnútra a zároveň izolované zvonku, čo eliminuje potrebu ďalšieho dodatočného izolovania. Systém disponuje  viacerými tvarmi komponentov, čo zahŕňa kolená, spojky, úchytky a umožňuje tak bezproblémovú montáž a finančnú úsporu.

Dostupné sú dve rozmerové možnosti:

ISOCOMPLUS 200 je fabricky izolovaný potrubný systém vonkajšieho priemeru 200mm
ISOCOMPLUS 160 je fabricky izolovaný potrubný systém vonkajšieho priemeru 160mm

Vďaka systému Isocomplus sa už môžete úplne vyhnúť použitie rizikových hliníkových potrubí izolovaných sklenou alebo kamennou vlnou, ktoré sú vo svojej podstate nečistiteľné.
Systém funguje na báze zdravotne nezávadnej izolácie z peny s uzatvorenou štruktúrou, ktorá je nanesená z vnútornej strany potrubia. Vonkajšia strana potrubí má pohľadovú vrstvu, ktorá je vyhotovená s rebrovaním na elimináciu tepelných mostov.
Spojky sú riešené ako vzduchotesné pružné manžety, takže systém neprenáša žiadne vibrácie a ani prúdiaci vzduch v ňom nevytvára hluk. Zároveň vďaka systému pružných spojov nie je potrebné používať žiadne hliníkové lepiace pásky – oproti ním je tento spoj tesný počas celej životnosti systému.
U systému Isocomplus 200 je vnútorný priemer potrubia 180mm. U systému Isocomplus 160 je vnútorný priemer potrubia 125mm.

Systém potrubí ISOCOMPLUS bol vyvinutý presne na systémové hrdlá zariadení a distribučných kolektorov COMAIR, preto nie je potrebné spoje prelepovať ani iným spôsobom dodatočne zatesňovať.

Aktívne zvlhčovanie vzduchu HIGROPLUS+

K dispozícii sú viaceré riešenia určené k chladeniu a zvlhčovaniu, ktoré prebieha regulovaným a ekonomicky šetrným procesom. 

HIGROPLUS+
HOMevap Combi Comfort

Zemný výmenník tepla AQUACOM

Predstavuje plnohodnotný systém špičkového zemného výmenníka tepla na glykolovej báze, ktorý vynikajúco dopĺňa systém riadeného vetrania.
Výhodou systému nie je len vysoká účinnosť, ale predovšetkým schopnosť vyladiť riadenie čerpadla pomocou viacerých snímačov, čím sa prevádzka stáva veľmi efektívnou presne podľa potrieb klienta. Práve úspornosť prevádzky a možnosť voľby vhodného režimu fungovania je kľúčová vlastnosť, vďaka ktorej celý systém dokáže dosiahnuť vysokú účinnosť, čo sa prejavuje najmä výrazne zníženou spotrebou elektrickej energie. 

Glykolové zemné výmenníky tepla vyriešili najväčšie problémy klasických potrubných zemných registrov. V štandardnom zemnom registri prechádza nasávaný vzduch cez systém potrubí umiestnených pod zemou. Takto ohriaty alebo ochladený vzduch je následne cez centrálnu jednotku distribuovaný do nehnuteľnosti. 

Bežný zemný výmenník má niekoľko nevýhod: potrubie musí byť vyspádované, potrebuje mať odvod kondenzátu, ktorý pri fungovaní vzniká, musí byť zatesnené proti radónu, potrebuje nasávaciu šachtu a pracuje s určitou tlakovou stratou. Všetky spomínané nevýhody sa prejavujú hlavne v oblastiach s vlhkejším podložím, prípadne v oblastiach s možnosťou zamokrenia podložia spodnou vodou.

Vzhľadom na tieto nevýhody bol vyvinutý systém zemného výmenníka AQUACOM, ktorý má pod zemou umiestnené potrubie, v ktorom prúdi kvapalina na báze glykolu. Kvapalina následne prechádza výmenníkom tepla, ten sa od kvapaliny buď schladí (v lete) alebo zahreje (v zime), vzduch určený na vetranie objektu tak prichádza do kontaktu len s výmenníkom. Výhodou je, že vzduch vôbec neprichádza do kontaktu s potrubím pod zemou a tým sú eliminované všetky spomínané nevýhody a riziká. Tento systém je vybavený aickou reguláciou, ktorá sleduje potrebu činnosti a tým vysoko efektívne reguluje dodávku energie na prácu výmenníka (čerpadlo dodáva iba toľko tepla/chladu koľko je potrebné a iba v tom čase kedy to podľa nameraných hodnôt je potrebné).

Vlastnosti zariadenia AQUACOMPLUS

– čerstvý vzduch neprúdi potrubím pod zemou (hygienickejšie riešenie)
– žiadne riziko kontaktu s kondenzátom respektíve vniknutou spodnou vodou
– takmer 0% tlaková strata
– nevyžaduje údržbu vďaka absencii akejkoľvek nasávacej a odpadovej šachty
– nevyžaduje presné spádovanie potrubia pod zemou
– vysoko odolné potrubie, môže byť umiestnené aj pod zaťažovanými plochami – základmi nehnuteľnosti, parkoviskom…
– presný riadiaci systém dodávajúci energiu iba v potrebnom čase a množstve
– bez rizík poškodenia v prípade zatopenia potrubia, vysoká spodná voda je prakticky výhodou

Produkty rady AQUACOM

AQUACOM I.  – zariadenie vo forme komponentov, výmenník + čerpadlová zostava + riadiaca jednotka + expanzomat

AQUACOMPLUS  – zariadenie ALL in ONE (všetky komponenty umiestnené v jednom zariadení)

Skúsenosti so zariadením AQUACOMPLUS v praxi

Zariadenie AQUACOMPLUS inštalované ako súčasť systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne nepocíti, aj jeho keď účinok je rovnako výrazný a šetrný, čo sa ukazuje predovšetkým na spotrebe elektrickej energie. V lete, keď je vonkajší vzduch horúci, dokáže zariadenie udržať v dome príjemnú teplotu a bráni nechcenému prehrievaniu interiéru.

Ako príklad môžeme uviesť realizáciu kompletného systému vetrania s centrálou HRUC-E 380 doplnenou o zariadenie AQUACOMPLUS v Bratislave, kde sa pri základnom výkonovom stupni oboch zariadení udržala teplota interiéru pod 22,6 °C. V prípade vonkajšej teploty 30,4 °C bol do interiéru privádzaný vzduch s teplotou 20,2 °C, celý proces oboch zariadení prebehol pri minimálnej spotrebe energie – iba 8W v základnom režime fungovania. V prípade vypnutia oboch zariadení teplota v interiéri stúpla na 26 °C.
* uvedené teploty boli nameraný bežný teplomerom bez špecifikovanej kalibrácie

 

Systémy AQUACOMPLUS sme inštalovali na viacerých miestach po celom Slovensku, a pokiaľ by sme mali uviesť jednu netypickú, nachádza sa v historickom Hoteli Hviezdoslav na námestí Kežmarku. Jedná sa o inštaláciu dvoch zariadení AQUACOMPLUS využívaných na dochladzovanie vzduchu hotelových apartmánov. Celá inštalácia bola kompletne postavená na ventilačných rozvodoch COMAIR Uniflexplus, kde sa dokonale využili jeho flexibilné vlastnosti (malá výška rozvodu, rôzne možnosti vyústení, veľmi jednoduchá manipulácia pri spojoch) ako aj užitkové vlastnosti v rámci izolácie zvukov. Základom systému vetrania hotela sú viaceré centrály HRUC-E 520 s aickým riadením. Celá inštalácia je napriek mnohým komplikáciám vyplývajúcim z architektonických prvkov historických budov a špecifických materiálov, urobená úplne skryte pred očami hotelových hostí.

Do celého systému vetrania nebolo potrebné zaradiť na ohrev a chladenie ani ohrevnú špirálu, kompresor či výparník. Privádzaný vzduch sa zohrieva a chladí vzduch výlučne pomocou tepla získaného zo zemského plášťa prostredníctvom zariadenia AQUACOMPLUS. V hĺbke pod 1m je teplota zeme stabilná počas celého roka (môže sa meniť v okolí výmenníka počas roka podľa fázy nabitia/vybitia výmenníka).